Nekilnojamojo turto vertinimas

NEKILNOJAMOJO IR KILNOJAMOJO
TURTO BEI VERSLO VERTINIMAS

UAB „SUPER STATUS“ yra licenzijuota turto vertinimo įmonė, subūrusi kvalifikuotų nekilnojamojo, kilnojamojo ir verslo vertinimo profesionalų komandą. Įmonėje dirba daugiau nei 10 metų patirtį sukaupę Savo vertinimo srities (nekilnojamojo, kilnojamojo ir verslo) profesionalai. Per 10 ir daugiau metų įgyta patirtis suponuoja profesionalų požiūrį į turtą bei jo vertę. Nekilnojamojo, kilnojamojo turto ir verslo vertinimo ataskaitos bei ekspertizes yra atliekamos remiantis LR turto ir verslo vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Metodika ir Tarptautiniais bei Europos vertinimo standartais.

Turto arba verslo vertinimo įmonė – Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kitos valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialai, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi turto arba verslo vertinimo veikla (LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas, 1999 m. gegužės 25 d. Nr. VIII-1202, Vilnius; Valstybės žinios, 1999-06-16, Nr. 52-1672).

Turto arba verslo vertintojas – Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, vertinantis turtą arba verslą (LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas, 1999 m. gegužės 25 d. Nr. VIII-1202, Vilnius; Valstybės žinios, 1999-06-16, Nr. 52-1672).

Turto arba verslo vertinimo paslaugos užsakovas – fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialai, kuriems pagal jų nuostatus suteikta teisė sudaryti sutartis, sudarę su turto arba verslo vertinimo įmone turto arba verslo vertinimo sutartį (LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas, 1999 m. gegužės 25 d. Nr. VIII-1202, Vilnius; Valstybės žinios, 1999-06-16, Nr. 52-1672).

Turto arba verslo vertinimas – turto ir (arba) verslo vertės nustatymas pagal atitinkamą turto arba verslo vertinimo metodą, kurio taikymo procedūros ir tvarka nustatytos Turto ir verslo vertinimo metodikoje (LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas, 1999 m. gegužės 25 d. Nr. VIII-1202, Vilnius; Valstybės žinios, 1999-06-16, Nr. 52-1672).

Turto vertinimo ataskaitas rengiame šiais tikslais:

  • įkeitimo;
  • apmokestinimo;
  • nuosavybės perleidimo;
  • finansinių ataskaitų sudarymo;
  • draudimo, nuostolių nustatymo;
  • visuomenės paėmimo poreikiams;
  • kitais tikslais, pageidaujant Užsakovui.

Turto vertinimo ataskaitas paruošiame operatyviai ir kokybiškai!

Turto vertinimas
+ 370 640 60040

vertinimas@superstatus.lt

Kodėl UAB „SUPER STATUS“?

UAB „SUPER STATUS“ įmonėje dirba tik atestuoti ir licenzijuoti statybos ir turto vertinimo sričių profesionalai.

UAB „SUPER STATUS“ darbo principai grindžiami statybos bei turto vertinimo srityse įgyta ilgamete gamybine – praktine patirtimi bei šias sritis reglamentuojančių LR teisės aktų analize.

Kiekvienam klientui – ypatingas dėmesys!

SUSISIEKITE SU MUMIS

Teismo ekspertizės
+ 370 618 37753

ekspertizes@superstatus.lt

Turto vertinimas
+ 370 640 60040

vertinimas@superstatus.lt

logo_white