TEISMO EKSPERTIZĖS

TEISMO EKSPERTIZĖS

Teismo ekspertizė – proceso veiksmas, kuriuo teismas ar teisėjas skiria teismo ekspertui atlikti ekspertizę ir atsakyti į specialių žinių reikalaujančius klausimus, o teismo ekspertas atlieka jam pavestus tyrimus ir jų rezultatus fiksuoja ekspertizės akte (LR teismo ekspertizės įstatymas, 2002 m. spalio 29 d. Nr. IX-1161, Vilnius; Valstybės žinios, 2002-11-22, Nr. 112-4969).

Teismo ekspertas – asmuo, turintis teismo eksperto kvalifikaciją ir įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą (LR teismo ekspertizės įstatymas, 2002 m. spalio 29 d. Nr. IX-1161, Vilnius; Valstybės žinios, 2002-11-22, Nr. 112-4969).

LR teismo ekspertas Tomas Monstavičius – Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010-10-26 dienos įsakymu Nr. 1R-232, įrašytas į teismo ekspertų sąrašą turi teisę atlikti šių sričių teismo paskirtas ekspertizes, susijusias su:

  • ypatingo statinio statyba;
  • statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymu;
  • ypatingų statinių statybos technine priežiūra;
  • nekilnojamojo turto vertinimu – rinkos vertės apskaičiavimu;
  • pastato energinio naudingumo nustatymu.

Atkreiptinas dėmesys, kad LR teismo ekspertas Tomas Monstavičius turi galimybę atlikti kelių sričių (kompleksines) teismo ekspertizes toje pačioje byloje.

Pažymėtina, kad bylose, kuriose dominuoja nekilnojamojo turto ir / arba statinio statybos specifika, siekiant kuo teisingiau ir objektyviau nustatyti padarytą žalą, dažnai sutinkama ir yra aktualūs ir nekilnojamojo turto vertės (turto rinkos vertės apskaičiavimas) ir / arba statinio fizinė būklės, defektų atsiradimo priežastys bei defektų ištaisymo kainos (statybos kaštų) apskaičiavimo klausimai. Siekiant protingumo ir ekonomiškumo principo, tokio pobūdžio bylose yra skirtinos kompleksinės teismo  ekspertizes.

Teismo ekspertizės
+ 370 618 37753

ekspertizes@superstatus.lt

Kodėl UAB „SUPER STATUS“?

UAB „SUPER STATUS“ įmonėje dirba tik atestuoti ir licenzijuoti statybos ir turto vertinimo sričių profesionalai.

UAB „SUPER STATUS“ darbo principai grindžiami statybos bei turto vertinimo srityse įgyta ilgamete gamybine – praktine patirtimi bei šias sritis reglamentuojančių LR teisės aktų analize.

Kiekvienam klientui – ypatingas dėmesys!

SUSISIEKITE SU MUMIS

Teismo ekspertizės
+ 370 618 37753

ekspertizes@superstatus.lt

Turto vertinimas
+ 370 640 60040

vertinimas@superstatus.lt

logo_white