Turto vertinimo

TEISMO EKSPERTIZĖS

Turto arba verslo rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti perduotas turtas arba verslas jo vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį norinčių perduoti turtą arba verslą ir norinčių jį įsigyti asmenų sandorį po šio turto arba verslo tinkamo pateikimo rinkai, kai abi sandorio šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių ir interesų (LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas, 1999 m. gegužės 25 d. Nr. VIII-1202, Vilnius; Valstybės žinios, 1999-06-16, Nr. 52-1672).

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikoje galiojantys turto vertinimo procesą reglamentuojantys įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai turto vertintoją įpareigoja rinkos vertę apskaičiuoti, o ne kaip buvo anksčiau „nustatyti“. Deja, teismo nutartimis skirtose ekspertizese, vis dar plačiai naudojamas rinkos vertės „nustatymas“, taip nepakankamai pagrindžiant atliktus skaičiavimus, dėl ko, labai dažnai teismo proceso metu iškyla pagrįstos abejonės dėl „nustatytos“, turto  rinkos vertės objektyvumo.

Siekiant objektyviai apskaičiuoti turto rinkos vertę – būtina aptariamo turto analizė aktualiais rakursais, t. y.:

  •           aptariamą turtą reglamentuojančių teisės aktų analizė;
  •           įvykusių analogiškų ir/arba panašių sandorių analizė;
  •           analogiško turto pasiūlos ir paklausos analizė;
  •           esamo ir/arba alternatyvaus panaudojimo galimybių analizė;
  •           fizinės būklės įvertinimas ir pan.

Pasirinksite Mus, pasirinksite kokybę!

Kodėl UAB „SUPER STATUS“?

UAB „SUPER STATUS“ įmonėje dirba tik atestuoti ir licenzijuoti statybos ir turto vertinimo sričių profesionalai.

UAB „SUPER STATUS“ darbo principai grindžiami statybos bei turto vertinimo srityse įgyta ilgamete gamybine – praktine patirtimi bei šias sritis reglamentuojančių LR teisės aktų analize.

Kiekvienam klientui – ypatingas dėmesys!

SUSISIEKITE SU MUMIS

Teismo ekspertizės
+ 370 618 37753

ekspertizes@superstatus.lt

Turto vertinimas
+ 370 640 60040

vertinimas@superstatus.lt

logo_white